Harry Truman

Urodził się w Lamar (Missouri) w 1884 roku, zmarł 26 grudnia 1972 roku .Był przywódcą Partii Demokratycznej, prezydentem USA. Podczas I wojny światowej wstąpił do Gwardii Narodowej, a od 1917 do 1918 walczył na froncie we Francji.

 

Po wojnie rozpoczął studia prawnicze, pracując jednocześnie w sądzie powiatowym. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w1934 roku, kiedy został wybrany do Senatu (funkcję senatora pełnił do stycznia 1945 roku).Będąc senatorem odpowiadał za kierowanie komisja kontrolującą wydatki na cele militarne.

 

W 1944 roku został wiceprezydentem, kiedy nagle zmarł prezydent Roosvelt, Harry Truman został zaprzysiężony jako 33 prezydent Stanów Zjednoczonych. W lipcu i sierpniu 1945 roku podczas konferencji pokojowej w Poczdamie, USA reprezentował już nowy prezydent. To on podjął decyzje o użyciu broni atomowej przeciw Japonii, on też w odróżnieniu od swego poprzednika nie miał złudzeń co do imperialistycznej polityki Stalina, w związku z tym ostrzej reagował na ekspansję Rosji w Europie. Przejawem takiego stanowiska było wygłoszone przez Trumana przemówienie w Kongresie12 marca 1947 roku, które przeszło do historii pod nazwą „doktryna Trumana”. W swoim wystąpieniu Truman mówił o konieczności poparcia przez Stany Zjednoczone wszystkich państw, które przeciwstawią się „podporządkowaniu przez zbrojne mniejszości lub naciskom zewnętrznym”. Doktryna ta początkowo była wypowiadana z myślą o Turcji i Grecji, z czasem jednak określiła kierunek polityki zagranicznej USA. 

 

Harry Truman uznawany jest także za współtwórcę planu Marshalla, zakładającego odbudowę powojennej Europy. W okresie prezydentury Trumana w 1949 roku doszło do powołania organizacji pod nazwą Pakt Północnoatlantycki (NATO), celem jego działania była konsolidacja polityczna i militarna państw demokratycznych przeciw komunizmowi. W 1950 roku podczas wojny koreańskiej zdecydował o interwencji wojsk amerykańskich w tym terenie, co spotkało się z kontrowersyjnymi  opiniami, ale nie zaważyło na prezydenturze Trumana, która zakończyła się dopiero w 1953 roku.

Autor: