Ryszard Kukliński

Urodził się w 1930 roku. Był pułkownikiem, agentem wywiadu USA .Urodził się w Warszawie w rodzinie robotniczej. Ukończył szkołę prowadzoną przez zakon w Warszawie. Podczas wojny pomagał ludności żydowskiej, m. in. dostarczał żywność do getta. Po wojnie wyjechał do Wrocławia. W 1950 roku ukończył szkołę oficerską, a w 1963 roku Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, po ukończeniu akademii został przeniesiony do pracy w Sztabie generalnym.

 

W 1976 roku Kukliński ukończył kurs operacyjno-strategiczny na Akademii Sił Zbrojnych w Moskwie, dzięki temu mógł pracować w Oddziale I Planowania Strategiczno-Obronnego w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego. Mając tak wysokie stanowisko brał udział w posiedzeniach Komitetu Ministrów Obrony państw UW oraz posiedzeniach Rady Wojskowej Związku Sił Zbrojnych UW. Kukliński doceniany przez marszałka Kulikowa awansował do stopnia pułkownika. W latach 1980-1981 w MON przygotowywano plany  wprowadzenia stanu wojennego, Kukliński  przekazał te plany Stanom Zjednoczonym. Jego współpraca z wywiadem amerykańskim rozpoczęła się prawdopodobnie w 1971 roku. Pytany co skłoniło go do tej współpracy wymieniał kilka czynników, a wśród nich inwazje wojsk układu warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku, stłumienie przez wojsko strajkujących robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970, oraz przygotowywane przez ZSRR plany zaatakowania Europy Zachodniej i rozmieszczenia na terytorium Polski broni atomowej.

 

W ramach pracy wywiadowczej Kukliński przekazał w sumie ok. 30 tys. informacji w tym wiadomości dotyczące uzbrojenia i nowości technologicznych wojsk UW. Kukliński informacje  przekazywał codziennie, a ponieważ w Sztabie Generalnym zaczęto podejrzewać istnienie „zdrajcy”, Kukliński przewidując trudności opuścił Polskę 7 listopada 1981 roku.Wyjechał wraz z rodziną do USA, gdzie zmarł 11 lutego 2004 r. W tym samym roku jego prochy powróciły do Polski, uroczystość pogrzebowa odbyła się 19 czerwca 2004 roku na Cmentarzu Wojskowym w Alei Zasłużonych na Powązkach.

Autor: