Lech Wałęsa

Urodzony 29 września 1943 roku w Popowie. Działacz związkowy lider, NSZZ „Solidarność” , polityk, prezydent RP w latach 1990-1995, z zawodu elektromonter, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku oraz Nagrody Praw Człowieka.

 

Pochodzi z rodziny rolniczej, ukończył Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W latach 1967-1983 pracownik Stoczni Gdańskiej, w 1970 roku został członkiem Komitetu Strajkowego tej stoczni. W maju 1978 roku rozpoczął działalność w komitecie Założycielskim Wolnych Związków Zawodowych. Podczas strajków w sierpniu 1980 roku przedostał się do Stoczni Gdańskiej i stanął na czele strajkujących robotników (Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego). Był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia robotników z komisją rządową (tzw. porozumienie gdańskie). 17 września 1980 roku został wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, w październiku – Komisji Krajowej.

 

13 grudnia 1981 roku, z chwilą wprowadzenia stanu wojennego został internowany i przewieziony do  Arłamowa, gdzie przebywa w ośrodku rządowym do listopada 1982 roku.

 

Po wyjściu z więzienia, powrócił do pracy, nie zaprzestał jednak działalności związkowej .W 1983 roku przyznano mu pokojową Nagrodę Nobla, której nie odebrał osobiście (uczyniła to żona i syn) w obawie  przed możliwością nie wpuszczenia go ponownie do kraju.

 

W lutym 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w Magdalence pod Warszawą, gdzie podjęto szereg decyzji odnośnie demokratyzacji kraju (np. pluralizm związkowy).

W 1990 roku  podczas drugiej tury wyborów prezydenckich wygrał i rozpoczął kadencję prezydencką, która trwała do 1995 roku.Podczas kolejnych wyborów ubiegał się o reelekcję jednak przegrał z kandydatem lewicy A. Kwaśniewskim. Po wyborczej przegranej próbował z małym skutkiem założyć partie polityczne.

 

Popularność Wałęsy na świecie powoduje, że jest zapraszany na wykłady, odczyty do różnych uniwersytetów. Tam też otrzymuje tytuły np. doktora honoris causa. Jest autorem wielu powiedzeń np. „nie chcę a muszem”, „jestem za, a nawet przeciw”.

Autor: