Jean Monnet

Urodził się 9 listopada 1888 roku. Był francuskim politykiem, dyplomatą, ekonomistą, finansistą, jednym z „ojców zjednoczonej Europy”.

 

Urodził się w rodzinie kupieckiej. W Londynie studiował biznes i język angielski. W latach I wojny światowej stworzył plan koordynacji zasobów wojennych Francji i Anglii, zaakceptowany przez władze wojskowe obu państw, reprezentował też Francję w Międzysojuszniczej Komisji Morskiej. W 1919 roku został mianowany sekretarzem generalnym Ligi Narodów przez premiera Francji, zajmował to stanowisko do 1923 roku. W okresie międzywojennym uczestniczył w tworzeniu Banku Inwestycyjnego w Nowym Jorku, równocześnie pracował jako doradca finansowy firm amerykańskich, w 1927 roku zajął się stabilizacją polskiego złotego. W 1929 roku założył własny bank w San Francisco nazwany Bancamerica – Blair. W latach 1934-1936 pracował budową chińskiej sieci kolejowej. 

 

W sierpniu 1940 Monnet został wysłany przez rząd brytyjski do USA jako członek brytyjskiej rady do spraw dostaw wojennych, gdzie został doradcą prezydenta Roosvelta. Po zakończeniu II wojny światowej Monnet został wyznaczony przez de Gaulle'a na komisarza planowania, stanął na czele komitetu do spraw modernizacji kraju, opracowując plan rekonstrukcji gospodarki francuskiej, nazywany też planem Monneta. Na skutek realizacji planu wzrosła produkcja elektryczności, węgla i stali, a Francja łatwiej pokonywała skutki II wojny światowej.

 

W 1950 roku Monnet  spotkał się z Etienne Hirschem i prof. Paulem Reuterem aby ułożyć projekt współpracy Niemiec i Francji w dziedzinie produkcji węgla i stali. Kilka tygodni później projekt ten zaopiniował pozytywnie francuski dyplomata, Robert Schuman. Ostatecznie 8 kwietnia 1951 roku podpisano traktat powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a Monnet stanął na czele Wysokiej Władzy – organu wykonawczego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

 

W 1955 założył Komitet Akcji na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, który miał za zadanie przeprowadzić integrację gospodarczą szóstki państw - członków EWWiS. Monnet przyczynił się do powstania w 1957 EWG oraz Euroatomu, w 1974 Rady Europejskiej, następnie Parlamentu Europejskiego. W 1976 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Europy za zasługi dla budowania jedności Europy. Zmarł 16 marca 1979 roku.

Autor: