Fidel Castro

(zwany El Comandante)

Urodzony 13 sierpnia 1926 Biran prowincji Oriente. Dyktator kubański, prawnik, premier Republiki Kubańskiej. Urodził się w rodzinie plantatorów, uczęszczał do szkoły jezuickiej, studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie w Hawanie w 1950 roku. Castro zorganizował 100 osobowy oddział do walki z dyktatorem Fulgencio Batista. Pojmany i skazany na 11 lat wyszedł z więzienia po 2 latach wjechał z Kuby do USA, następnie do Meksyku. W 1956 powrócił do Kuby i zorganizował Ruch 26 lipca początkując kubańska wojnę domową. 8 stycznia 1959 roku oddziały Castro wkroczyły do Hawany, a w połowie lutego tego samego roku Fidel Castro został premierem rządu jedności narodowej. W kwietniu 1961 roku działania Castro przybrały wyraźnie charakteru socjalistycznego, a sam przywódca odwoływał się do ideologii marksistowsko – leninowskiej. Tzw. kryzys kubański z 1961 roku umocnił postawę marksistowska i antyamerykańską na Kubie.

 

Od początku lat sześćdziesiątych szybko postępowało tworzenie systemy totalitarnego na terenie Kuby.W 1965 roku Castro zlikwidował resztki pluralizmu politycznego, jednocześnie powołał Komunistyczna Partię Kuby. Powołano komitety obrony rewolucji, które zwalczały wszelką opozycje w państwie. Sam Castro przywiązywał dużą wagę do wszelkiego kultu i gloryfikowania jego zasług dla państwa, szybko też uzależnił gospodarczo i militarnie Kubę od ZSRR.

 

W grudniu 1976 roku Fidel Castro został prezydentem Kuby, co znacznie wzmocniło kult jego osoby. W latach osiemdziesiątych państwo pogrążyło się w poważnym kryzysie gospodarczym. Po rozpadzie systemu socjalistycznego w Europie Castro nadal głosił hasło „socjalizm albo śmierć” .

 

Jak dotąd rządy Fidela Castro pociągnęły za sobą śmierć tysięcy ludzi, których liczba nie jest znana do tej pory .W 2003 roku Amnesty International uznała za więźniów sumienia 71 osób, głównie są to przeciwnicy poglądów Fidela Castro.

 

Pomimo złej sytuacji społecznej i gospodarczej na Kubie wciąż istnieje silne poparcie dla przywódcy państwa. Argumentem tej strony jest brak konfliktów na tle rasowym oraz wysoki poziom ochrony zdrowia i edukacji.

 

31 lipca 2006 Fidel Castro przekazał tymczasowo władzę nad państwem swojemu bratu, Raúlowi. Powodem takiej decyzji była operacja przewodu pokarmowego.

 

19 lutego 2008 Fidel Castro ogłosił swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Państwa po 49 latach rządów.

 

Autor: