Ronald Reagan

Urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampicio, zmarł 5 czerwca 2004 roku w Bel Air. Był aktorem, politykiem konserwatywnym, członkiem partii republikańskiej i prezydentem. Urodził się w rodzinie sprzedawcy z ojca Irlandczyka i matki Szkotki. Uczył się w Eureka College i przez pewien czas prowadził audycje radiowe. W 1937 roku zagrał po raz pierwszy w filmie, przez kolejne dwadzieścia lat zagrał jeszcze w 52 filmach.

 

Jego kariera polityczna rozpoczęła się od przewodniczenia związkowi zawodowemu aktorów, następnie w latach 1967-1975 był gubernatorem Kalifornii. W listopadzie1980 roku po dwukrotnych próbach wreszcie udało mu się osiągnąć fotel prezydenta, pełnił ten urząd przez dwie kadencje do 1989 roku. 20 stycznia 1981 roku Reagan został zaprzysiężony na 40 prezydenta USA. Niestety już dwa miesiące później zorganizowano zamach, w wyniku którego prezydent został postrzelony pod hotelem Hilton w Waszyngtonie. Nawet tak groźnie zapowiadające się urzędowanie nie przeszkodziło Reaganowi w podjęciu funkcji prezydenta. W okresie swoich rządów podjął walkę z lewicowo – liberalnym sposobem organizowania społeczeństwa, w społeczeństwie amerykańskim rozpowszechniły się takie wartości jak: wolność jednostki i prywatnej przedsiębiorczości, religia i rodzina. W sferze ekonomicznej program Reagana doprowadził stosunkowo szybko do spadku inflacji, ożywienia gospodarczego, wzrostu miejsc pracy i nowo powstających firm. Reagan umocnił w społeczeństwie amerykańskim wiarę w mocarstwową pozycję Stanów Zjednoczonych.

 

W polityce międzynarodowej Reagan dążył do ograniczenia wpływów komunizmu na świecie. Udało mu się rozpocząć zakończenie rywalizacji militarnej pomiędzy Stanami, a ZSRR. W grudniu 1987 roku podpisał z Gorbaczowem układ o likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu. Z kolei w konfliktach na Bliskim Wschodzie  Reagan zajmował pozycję proizraelską.  Przeszedł do historii jako jeden z najwybitniejszych prezydentów USA. 

Autor: