Michaił Gorbaczow

Urodził się 2 marca 1931 roku we wsi Priwolnoje w Stawropolskim Kraju. Był radzieckim i rosyjskim politykiem, jako ostatni przywódca KPZR i jedyny prezydent ZSRR. Pochodził z rodziny chłopskiej, sam przez pewien czas pracował jako operator kombajnu w kołchozie. Po ukończeniu szkoły średniej z rekomendacji komsomołu podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie.

 

W 1952 roku wstąpił do partii komunistycznej, a w 1966 roku został I sekretarzem Stawropolskiego Kraju. Jego kariera potoczyła się stosunkowo szybko: w 1971 roku wybrano go na członka Komitetu Centralnego KPZR, w 1978 roku został sekretarzem KC ds. rolnictwa, w 1980 został najmłodszym członkiem Biura Politycznego (niemałe znaczenie w tym procesie miała współpraca z Jurii Andropowem). 10 marca 1985 roku po śmierci Czernienki Michaił Gorbaczow został wybrany sekretarzem generalnym KPZR.

 

Jako nowy szef partii podjął politykę przebudowy systemu komunistycznego w ZSRR, doprowadził do jego znacznej demokratyzacji. Główne działania Gorbaczowa koncentrowały się wokół pierestrojki (przebudowy) i głasnosti (jawności), a także wokół liberalizacji życia gospodarczego i politycznego, działania te w konsekwencji doprowadziły do stopniowego osłabienia komunizmu.

 

W polityce zagranicznej Gorbaczow zaakceptował rozpad bloku państw socjalistycznych i zmiany władzy, osłabił napięcia w stosunkach z USA i Chinami, wycofał wojska radzieckie z Afganistanu, nie sprzeciwił się zjednoczeniu Niemiec. Niestety pomimo zapowiadanych zmian i propozycji reform nie odnotował tylu sukcesów w polityce wewnętrznej.

 

W lutym 1990 roku Gorbaczow objął stanowisko prezydenta ZSRR, niestety w sierpniu 1991 roku grupa konserwatystów partyjnych przeprowadziła „pucz”, będący próbą obalenia Gorbaczowa .W trakcie puczu Gorbaczow był więziony w swoim domu przez trzy dni, w wyniku czego zdecydował się rozwiązać partię komunistyczną . Niestety nie był już w stanie odbudować swojej pozycji w kraju, nie mógł też uchronić ZSRR od podziałów i rozpadu na Wspólnotę Niepodległych Państw.  25 grudnia 1991 roku został zmuszony do rezygnacji z funkcji prezydenta.

Autor: