Lucien Delors Jacques

Urodził się 20 lipca 1925 roku w rodzinie urzędnika Banque de France w Paryżu. Studiował prawo, bankowość i nauki ekonomiczne na Uniwersytecie w Paryżu. Był ekonomistą, politykiem, ministrem gospodarki i finansów, przewodniczącym Komisji Europejskiej.

 

W latach 1945-1962 pracował jako urzędnik, a następnie wicedyrektor Banku Francuskiego wdrażając plan rekonstrukcji gospodarczej Francji po II wojnie zwany planem Monneta. Jednocześnie w latach 1959-1961 był członkiem komisji planowania i inwestycji we francuskiej Radzie Społeczno-Gospodarczej. W 1973 roku wstąpił do Partii Socjalistycznej, przez jakiś czas był doradcą ds. polityki gospodarczej jej przywódcy François Mitterranda.

 

W 1979 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego, kierował komisją do spraw walutowych i gospodarczych, a w maju 1981 powołano go na stanowisko ministra gospodarki i finansów w nowym francuskim rządzie. W 1984 powierzono mu urząd przewodniczącego Komisji Wspólnoty Europejskiej, który objął w styczniu 1985 roku i pełnił go do początku 1995 roku.

 

Pod przewodnictwem Delorsa znacznie wzmocniła się rola Komisji Europejskiej, co posłużyło procesowi dalszej integracji europejskiej. W 1987 roku Delors opracował tzw. pakiet Delorsa, w którym ukazał perspektywy zjednoczenia Europy. W 1989 przedstawił koncepcję utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Wizja integracji Delorsa polegała na tzw. „koncepcji kręgów koncentrycznych” (nie weszła w życie), co miało oznaczać, że poszczególne kraje powinny się integrować w odpowiednim dla siebie stopniu.

 

Wspólnota europejska wg Delorsa powinna mieć charakter polityczny i socjalny. Delors postawił wówczas przed integracja europejską trzy główne zadania: ostateczne zorganizowanie wspólnego rynku, zlikwidowanie problemów związanych z polityką rolną, strukturalną i finansową oraz realizację unii gospodarczej i walutowej.

 

Na szczycie w Maastricht (9-11 grudnia 1991 roku) ustalono ostateczny plan unii walutowej i gospodarczej, która weszła w życie 1 stycznia 2002 roku.1 listopada 1993 roku Komisja Wspólnoty Europejskiej, jako organ inicjatywny, wykonawczy i kontrolny Unii Europejskiej, przyjęła nazwę Komisji Europejskiej. Jacques Delors stał na jej czele do 1995 roku.

Autor: