Margaret Thatcher

Urodziła się 13 października 1925 roku w rodzinie sklepikarza. Była politykiem, przywódcą partii konserwatywnej, pierwszą premier Wielkiej Brytanii, zwana „Żelazną damą”. Studiowała chemię w Oxfordzie i prawo w Londynie. W 1959 roku uzyskała mandat do Izby Gmin, w latach 1970-1971 została ministrem oświaty w rządzie Edwarda Heatha. W 1975 roku stanęła na czele partii konserwatywnej, która zwyciężyła wybory w 1979 roku, a Thatcher została premierem. Funkcję ta pełniła przez  kolejnych 11 lat. Obok stanowiska premiera pełniła również urząd Lorda Skarbu i ministra do spraw administracji.

 

W polityce wewnętrznej stosowała metody, które później nazwano thatcheryzmem, oznaczały z jednej strony konserwatywną obronę tradycji purytańskich, z drugiej liberalizm broniący jednostki, a negujący interwencjonizm państwowy, zatrzymanie dotacji dla firm państwowych, obniżenie podatków oraz podwyższenie stopy procentowej. Thatcheryzm zawierał w sobie również monetaryzm dążący do rygorystycznego ograniczenia wydatków państwowych.

 

W polityce zagranicznej Margaret Thatcher była przeciwna integracji europejskiej mawiała: Unia Europejska jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów. W sprawie polskiej popierała Raegana, (którego bardzo ceniła za podobne neokonserwatywne poglądy). Nałożyła sankcje gospodarcze przeciwko Jaruzelskiemu i wspierała „Solidarność”. Krytykowała radziecka politykę w tym interwencję w Afganistanie. Wzmocniła brytyjskie siły atomowe. W kwietniu 1982 roku zdecydowała się odpowiedzieć siłą na argentyński atak na Falklandy. Konflikt ten zakończył się zwycięstwem Anglii i umocnieniem konserwatystów w rządzie.

 

W 1990 roku podczas wyborów lidera Partii  Konserwatywnej ujawniły się kontrowersyjne opinie na temat sprawowania władzy przez Margaret Thatcher, w związku z czym podjęła decyzję o ustąpieniu nie tylko z przywództwa partii, ale również  ze stanowiska premiera.

 

6 czerwca 1992 roku Thatcher otrzymała od królowej Elżbiety tytuł baronessy, co umożliwiło jej zasiadania w Izbie Lordów.

Autor: