Robert Schuman

Urodzony w Luksemburgu 29 czerwca 1886 roku, zmarł 4 września 1963 roku w swoim wiejskim domu w Scy-Chazelles 5 km od Metz. Robert Schuman uważany jest za  twórcę idei zjednoczonej Europy.

 

Wychowany był przez matka, która  pochodziła z Luksemburgi w duchu głębokiego przywiązania do religii. We wczesnej młodości czytał min. św. Tomasza z Akwinu, św. Alojzego Gonzagę oraz św. Jana od Krzyża .Ojciec był Francuzem, który wraz z rodziną przeniósł się do Wielkiego Księstwa po przyłączeniu Lotaryngii do Rzeszy. Zatrzymał jednak - otrzymane wbrew woli - obywatelstwo niemieckie, aby zachować związek z krajem rodzinnym. Schuman zdał maturę w Metz, następnie odbył studia prawnicze na uniwersytecie w Bonn, później Monachium, Berlinie i Strasburgu, gdzie obronił doktorat z dziedziny prawa. Już jako student wstąpił do katolickiego towarzystwa  Görres-Gesellschaft, oraz „Unitas-Salia”, katolickiej korporacji studenckiej. Działał także w Diecezjalnej Federacji Organizacji Młodzieżowych, był aktywny w Katolickim Związku Obywateli, a po zakończeniu I wojny światowej nawiązał kontakty ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Francuskiej. W przyszłej działalności politycznej swoje poglądy również  ekonomiczne oparł na katolickiej nauce Kościoła.

 

W 1912 roku zdał egzamin sędziowski i w Metz otworzył własną kancelarię adwokacką. W 1918 roku po powrocie z Lotaryngii do Francji został wybrany do Zgromadzenia Narodowego z okręgu Mozeli (reprezentował ten okręg do 1962 roku). Podczas II wojny światowej Schuman  uczestniczył we francuskim ruchu oporu. W latach 1947-1948 był premierem Francji z ramienia Ruchu Ludowo-Republikańskiego, a w latach 1948-1953 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Francji i zabiegał o integracje europejską. Współpraca z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem zaowocowała porozumieniem francusko- niemieckim w sprawie przemysłu stalowego i węglowego, a w ostateczności powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1952). Deklaracje Schumana w tej sprawie podpisano 9 maja 1950 roku (od tej pory jest to Dzień Europy).

 

Utworzenie EWWiS położyło podwaliny do budowy integracji europejskiej. W latach 1958-1960 Robert Schuman był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jan Paweł II w 1982 roku powiedział: „W osobie Roberta Schumana, kandydata na ołtarze, nazwanego przez wielu „ojcem Europy” spotykamy prawnika, polityka i ekonomistę oddanego sprawie człowieka i jego kultury, a przede wszystkim kultury chrześcijańskiej Europy, z którego bogactwa sam nieprzerwanie czerpał, za którą cierpiał od dalekich i bliskich oraz dla której niestrudzenie pracował”. 14 maja 2004 Kościół Katolicki rozpoczął proces beatyfikacyjny Roberta Schumana.

Autor: