George Marshall

Urodził się 31 grudnia1880 roku w Uniontown w stanie Pensylwania. Był politykiem, amerykańskim generałem, sekretarzem stanu, twórcą planu pomocy dla Europy.

 

Pochodził z zamożnej rodziny, w 1901 roku ukończył szkołę wojskową Virginia Military Institut w Lexington, a rok później został wysłany do bazy wojskowej na Filipinach. W latach 1914-1918 służył w amerykańskich oddziałach walczących we Francji, tam też został szefem sztabu armii. W latach 1924-1927 uczestniczył w misji do Chin.

 

W roku 1939 prezydent Franklin Delano Roosevelt mianował go szefem sztabu armii lądowej, funkcje tę pełnił podczas II wojny światowej. W 1942 roku został członkiem angielsko – amerykańskiego Zjednoczonego Komitetu Szefów Sztabu i amerykańskiego Komitetu Szefów Sztabu, dzięki temu uczestniczył w konferencjach Wielkiej Trójki.

 

Podczas wojny pełnił również wiele funkcji związanych ze szkoleniem armii. W latach 1945-1947 pełnił kolejną misje w Chinach (jako specjalny przedstawiciel Trumana), która miała na celu doprowadzić do porozumienia między komunistami, a Czang-Kaj-Szekiem.

 

W latach 1947-1949 był sekretarzem stanu w rządzie Haarry Trumana, jego zadaniem w tym czasie było współtworzenie tzw. doktryny Trumana, oznaczającej powstrzymanie rozwoju komunizmu w świecie oraz planu pomocy ekonomicznej dla Europu zwanego „Planem Marshalla”. Pełna nazwa brzmiała „Program Odbudowy Europy”(ERP). Celem planu była pomoc w odbudowie państw europejskich po zakończeniu II wojny światowej oraz umocnienie wpływów amerykańskich w tej części świata. Założenia planu przedstawił 5 czerwca 1947 roku podczas przemówienia na Uniwersytecie w Harvardzie. Plan zakładał pomoc dla wszystkich krajów europejskich w formie dostaw towarów i szerokiej oferty kredytowej na dobrych warunkach pożyczek długoterminowych. Warunkiem otrzymania pomocy było opracowanie zasad odbudowy i współpracy gospodarczej.

 

W latach 1950-1951 Marshall był sekretarzem stanu do spraw obrony, wkrótce jednak zrezygnował z życia publicznego. W 1953 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarł 16 października 1959 roku w Waszyngtonie.

Autor: