Czang Kaj-szek

Urodzony w 1887 roku w mieście Xikou, zmarł w Taipej 1975 roku. Był chińskim wojskowym, generalissimusem i prezydentem. Pochodził ze średniozamożnej rodziny o tradycjach kupieckich. Edukację rozpoczął w Akademii Wojskowej w Paoting w 1906 roku. Następnie udał się do Tokio, aby tam kontynuować podjęte studia. W 1923 roku został wysłany do Moskwy aby tam studiować organizacje Armii Czerwonej. Po powrocie do Chin założył akademię wojskową, której został komendantem. W1928 roku został przewodniczącym Kuomintangu i prezydentem Chin. W tym samym roku został generalissimusem jako naczelny wódz wojskowy. W okresie międzywojennym Czang Kaj-szek współpracował z Sun Jat-senem, w tym też czasie kierował operacjami rządowymi przeciwko komunistom, jednak w obliczu inwazji japońskiej w 1937 roku zawarł ponownie sojusz z komunistami. W okresie II wojny światowej Czang był zaliczany do najważniejszych postaci „grubej czwórki” obok Roosvelta, Churchilla i Stalina, z tego też powodu wspólnie z żoną (występowała w charakterze tłumaczki) uczestniczyli w obradach konferencji kairskiej w 1943 roku.

 

W wyniku wojny domowej pomiędzy komunistami, a wojskiem Czanga, która trwała od 1945 do 1949 roku ten ostatni musiał wycofać się na Tajwan, gdzie założył państwo powszechnie uznawane przez kraje demokratyczne.1 marca 1950 roku został zatwierdzony jako prezydent. Tajwan pod rządami Czang Kaj –szeka był państwem autorytarnym, mimo demokratycznej konstytucji, nie dopuszczono Tajwańczyków do reprezentacji politycznej ze względu na ciągłe zagrożenie ze strony ChRL (jak wynikało z klauzuli wojennej, która była nieustannie pomiędzy tymi państwami). Zakazano też używania języka tajwańskiego w środkach przekazu oraz szkołach. Rząd Czanga ostro obchodził się z wewnętrzna opozycją, zmuszając część swoich obywateli do emigracji lub osadzając ich w więzieniach.

 

Autorytaryzm zupełnie nie przeszkadzał w gospodarczym rozwoju Tajwanu. Władze państwa postawiły w gospodarce na realizację ideologii liberalnej i wolny rynek. Niebagatelne znaczenie dla tempa rozwoju Tajwanu miał handel zagraniczny, głównie eksport oraz reforma rolna. Dziś Tajwan uważany jest za jednego z tygrysów gospodarczych.

 

Czang Kaj –szeka nigdy nie wrócił na kontynent chiński, zmarł w wieku 87 lat.

Autor: