Lech Kaczyński

Urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej (ojciec był uczestnikiem powstania warszawskiego, żołnierzem AK; matka - polonistką, pracownikiem PAN). 

 

Lech Kaczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-1995 był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, od 2000-2001 ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Sprawował również urząd prezydenta Warszawy od 2002 do 2005 roku. Jest współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość, której prezesem jest jego brat-bliźniak, Jarosław Kaczyński. Od 2005 roku sprawuje urząd Prezydenta RP.

 

Lech Kaczyński był działaczem opozycyjnym w PRL. Swoją działalność rozpoczął na fali wydarzeń marcowych w 1968 roku. Jesienią 1977 roku za pośrednictwem swojego brata, nawiązał współpracę z Biurem Interwencji Samoobrony Społecznej KOR, które było kierowane przez Zbigniewa Romaszewskiego (obecnie wicemarszałek Senatu VII kadencji). Od 1978 Kaczyński działał w Wolnych Związkach Zawodowych. W latach 1978-80 wraz z małżeństwem Gwiazdów prowadził wykłady dla robotników z zakresu prawa pracy i historii PRL. W sierpniu 1980 roku był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jest również współautorem zapisów porozumień sierpniowych. Po ogłoszeniu stanu wojennego (1981)  został internowany w Strzeblinku, gdzie przebywał do 1982 roku.

 

W latach 1987-89 był sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. W połowie lat 80. rozpoczął współpracę z Lechem Wałęsą. Brał udział w rozmowach władz PRL z „Solidarnością”, które miały miejsce we wrześniu 1988 roku w Magdalence. Kaczyński należał do grupy tzw. „podstolików” powstałych przy Okrągłym Stole.

 

Od marca do października 1991 zajmował stanowisko ministra stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, nadzorującego pracę Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z urzędu odszedł po ostrym konflikcie z  Wałęsą i szefem jego gabinetu, Mieczysławem Wachowskim.

 

Jako prezydent Warszawy doprowadził do spadku przestępczości na terenie miasta, a w 2004 roku, w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego, otworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. Za jego prezydentury doszło do konfliktu spowodowanego Paradą Równości, na której przejście nie wyraził zgody. Wywołało to wątpliwości, co do zgodności z konstytucją RP. Poza tym krytykowano Kaczyńskiego za zastój w inwestycjach, brak planów zagospodarowania przestrzennego czy unieważnianie kolejnych przetargów.

 

Jako prezydent RP, Kaczyński podtrzymał politykę zagraniczną prowadzoną przez prezydenta Kwaśniewskiego w zakresie utrzymywania wojskowej misji stabilizacyjno-szkoleniowej na terenie Iraku. Misja ta trwająca od 3 września 2003 roku na mocy postanowienia prezydenta wydanego na wniosek premiera Donalda Tuska zakończy się 31 października 2008 roku.

Autor: