Veritatis splendor

6 sierpnia 1993 roku Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła. Adresowana jest do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego, zawiera omówienie podstawowych problemów nauczania moralnego Kościoła. Składa się z trzech rozdziałów, w których czytelnik znajdzie odpowiedz na współczesne nurty filozoficzne oraz niepokoje moralne. Papież zajął się również kryzysem teologii moralnej w Kościele. Stwierdza m in.: Rozum czerpie swoją prawdę i autorytet z prawa odwiecznego, które nie jest niczym innym jak samą Mądrością Bożą (...). Prawo naturalne bowiem (...) nie jest niczym innym jak światłem rozumu wlanym nam przez Boga”. Postawione pytanie o tożsamość człowieka wobec wolności etycznej wskazuje na poważny problem, przed którym stoi wielu ludzi, papież przedstawia konsekwencje wyboru zakłamania, odwrotnie do prawdy ewangelicznej. Uświadamia czytelnikom pokusy ze strony „ojca kłamstwa”.Dramat odkupienia to dramat Boga spieszącego na ratunek uwikłanemu w niewolę nieprawdy człowiekowi.