Informacje ogólne

Encyklika ( z greckiego „ogólny”) jest to orędzie, pismo napisane przez papieży, patriarchów Kościoła prawosławnego lub biskupów Kościoła anglikańskiego. Adresowana jest do biskupów i wiernych, dotyczy najważniejszych problemów kościoła np.: doktryn, obyczajów lub organizacji.

 

Najpłodniejszym papieżem w ilości opracowanych i wydanych encyklik był papież Jan Paweł II, w ciągu swojego dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu wydał czternaście encyklik i czternaście adhortacji (łac. adhortatio - upomnienie, napomnienie, zachęta), jedenaście konstytucji, a oprócz tego liczne homilie i listy.