Laborem exercens

14 września 1981 roku Jan Paweł II opublikował następną encyklikę pod nazwą Laborem exercens podtytuł O pracy ludzkiej. Była ona upamiętnieniem encykliki Leona XIII Rerum novarum, adresowana została do biskupów, kapłanów, zakonników i wszystkich ludzi dobrej woli. Składała się z pięciu rozdziałów, we wstępie papież napisał praca nosi na sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspólnocie osób”. To praca powoduje, że ktoś jest pracodawca, ktoś wykonawcą, a jeszcze ktoś odbiorcą . Papież przypomniał światu właściwy, personalistyczny wymiar pracy, uświadamiał, ukrycie człowieka pod strukturami akcjonariuszy i spółek, w których pracownik jest elementem skomplikowanej organizacji. Papież pisząc encyklikę Laborem exercens doskonale rozumiał trud ciężkiej pracy, ponieważ  sam ją doświadczył pracując w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay, podczas II wojny światowej.