Centessimus annus

1 maja 1991 roku Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Centessimus annus (Stulecie), podtytuł: W stulecie encykliki Leona XIII „Rerum Novarum”. Składa się z sześciu rozdziałów, dotyczy problemów społecznych związanych z rozwojem gospodarki, z przeobrażeniami politycznymi oraz rozwojem nauki i techniki. Szczególne miejsce zajmuje kwestia załamania się ideologii marksistowskiej i upadku systemu komunistycznego. Encyklika ukazuje stosunek Kościoła do roli państwa w gospodarce, porusza również kwestię etyki politycznej, jako wartości odwołujący się do tradycji chrześcijańskiej, który winien być trwałym fundamentem wspólnego europejskiego domu. Wiele miejsca poświęca etycznym wskaźnikom demokracji, ostro negując relatywizm, jako zagrożenia dla człowieka. Papież Jan Paweł II pozytywnie ocenił takie formy organizacji życia społeczno-gospodarczego, które utrzymują równowagę między regułami rynku i konkurencji, a wymogami godności ludzkiej.