Evangelium vitae

25 marca 1995 roku Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Evangelium vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Zawiera treści odnoszące się do poszanowania życia ludzkiego, papież potępił w niej karę śmierci, aborcję i eutanazję. Autor rozwijając myśli II Soboru Watykańskiego podkreśla, że tylko Bóg dawca życia i śmierci może decydować o chwili odejścia z tego świata. Jan Paweł II stwierdził, że absolutną wartość i świętość życia, jest niezależnie od jego stanu. „Obrona i promocja życia - pisze Papież - nie są niczyim monopolem, ale zadaniem i odpowiedzialnością wszystkich. Wyzwanie, przed którym stajemy u progu trzeciego tysiąclecia, jest trudne, tylko zgodna współpraca wszystkich, którzy wierzą w wartość życia, pozwoli uniknąć klęski cywilizacji i jej nieobliczalnych konsekwencji”. Ojciec Święty przedstawił sens piątego przykazania ,,nie zabijaj”, omówił w jaki sposób należy troszczyć się o życie, służyć mu szanować jego wartości. Obowiązkiem chrześcijanina jest umiejętność pogodzenia prawa naturalnego i stanowionego. Evangelium vitae uznawana jest za jedną z najważniejszych encyklik Jana Pawła II.