Sollicitudo rei socialis

30 grudnia 1987  Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), powstała z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio. Składa się z siedmiu rozdziałów, ma tym większe znaczenie, ze odnosi się do przemian politycznych lat osiemdziesiątych. Jan Paweł II podkreśli w nieje niezmienność społecznej nauki Kościoła, zagrożenia dla społeczeństw jakie niesie współczesny świat. Wskazał na jedyny słuszny drogowskaz dla człowieka jakim jest Ewangelia. Papież opisał procesy dekolonizacji, nędza konflikty, niedostateczne tempo rozwoju. Dostrzegł również bardzo dużą nierównowagę w rozwoju i zamożności poszczególnych państw, bezrobocie, biedę oraz głód mieszkań. Jan Paweł II omówił stosunek współczesnego człowieka względem poszanowanie przyrody i nieodnawialność części jej zasobów. W kolejnych częściach encykliki autor pisze o cnocie sprawiedliwości społecznej. Akcentuje konieczność dostosowania nauki Kościoła do obecnej rzeczywistości. Na zakończenie krytykuje dwa zjawiska tj.: Teologię Wyzwolenia oraz wolność ekonomiczną państw.