Dives in miserikordia

30 listopada 1980 opublikowana została  kolejna encyklika pod nazwą Dives in miserikordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdzi. Składa się z ośmiu rozdziałów i poświęcona jest Bożemu Miłosierdziu objawionemu współcześnie przez siostrę Faustynę Kowalską, apostołkę Bożego Miłosierdzia. Papież zwrócił w niej uwagę na związek między miłosierdziem, a sprawiedliwością bożą, jednak wskazał też na trudności w zrozumieniu tego przymiotu Boga, jeśli ktoś nie żyje wiarą . Ojciec Święty omówił zjawiska sakralizacji i desakralizacji współczesnego pokolenia żyjącego w świecie postępu technicznego, bogactw, a z drugiej strony niesprawiedliwości i nędzy. Encyklika Dives in miserikordia podpowiada jak na nowo odczytać Boga Miłosiernego w Biblii, podkreśla rolę Kościoła w szerzeniu tego bożego przymiotu. „Przebaczenie - pisze Jan Paweł II - świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech. Miłosierdzie nie jest litościwym współczuciem, tylko wielkodusznością, i relacją miłości partnerskiej, opartej na godności człowieka i szacunku dla osoby... Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem, nad tym, co człowiek - zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych - nazywa swoim losem”. Materialnym przejawem kultu Bożego Miłosierdzi, nawiązującym do encykliki Dives in miserikordia była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 2002 roku i wyświęcenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Podczas uroczystości 17 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.