Slavorum apostoli

2 czerwca 1985 roku z okazji tysiącletniej rocznicy misji Cyryla i Metodego papież Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian). Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów, jest poświęcona dziełom misyjnym Kościoła, znaczeniu ekumenizmu dla religii chrześcijan oraz znaczeniu kultury w wizji Kościoła powszechnego. Papież ze skarbca tradycji Kościoła wydobywa treści dzisiaj aktualne, a wśród nich to, co odnosi się do współczesnych metod katechetycznej. Za wzór misyjny stawiał Cyryla i Metodego, którzy tworząc alfabet języka słowiańskiego, wnieśli zasadniczy wkład w kulturę, literaturę oraz wiarę ówczesnej Europy.