Ecclesia de Eucharistia

17 kwietnia 2003 roku Jan Paweł II opublikował swoją ostatnią już encyklikę Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Kościoła. Składa się z sześciu rozdziałów, w których podkreśla się fundamentalne znaczenia Eucharystii dla Kościoła. Według Katechizmu w Eucharystii obecny jest substancjonalnie sam Jezus Chrystus, który dokonał i dokonuje ofiary dla naszego zbawienia. Tak więc eucharystia to najpiękniejszy dar dla człowieka, dany mu z miłości. „Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości”.