Redemptoris missio

7 grudnia 1990 roku Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego  Wydał tę misyjną encyklikę w XXV rocznicę soborowego dekretu Ad gentes (Do narodów) poświeconemu dziełom misyjnym Kościoła. Składa się z ośmiu rozdziałów dotyczących problemów misyjnych tj np.: rola Ducha Świętego w misjach, osoby odpowiedzialne za misje, czy duchowość misyjna. Według słów Jana Pawła II chrześcijanie mają obowiązek przekazywać Ewangelię w każdym miejscu, w którym się znajdują. Papież przypomniał, że Kościół przyczynia się do nawracania według zamysłu Bożego, swoim świadectwem i działalnością na rzecz ludu bożego. Papież uznaje, że każdy prawdziwy misjonarz musi być święty bowiem „powszechne powołanie do świętości związane jest z powołaniem do działalności misyjnej”). W sposób szczególny Jan Paweł II zwraca się do wiernych młodych Kościołów, pełnych entuzjazmu i odwagi, by wielkodusznie kroczyli drogą świętości, gdyż są przyszłością Kościoła .