Czasownik - verb


Czasownika używamy mówiąc o wykonywanych czynnościach. Odpowiada na pytanie: co robi? co robią?

bezokolicznik i formy osobowe/ czasowniki nieregularne

 

bezokolicznik w języku angielskim jest poprzedzony ‘to' w języku polskim sygnalizuje go końcówka ‘c' lub ‘ć':

 • to sleep - spać
 • to cook - gotować
 • to run - biec

bezokolicznik nie podaje nam ani kto wykonuje daną czynność (osoby, liczby, rodzaju), ani kiedy (czasu). Można powiedzieć, że nie podaje okoliczności.

 

W każdym czasie gramatycznym  w języku angielskim istnieje jedna najwyżej dwie formy osobowe:

Present Simple - dodajemy -s, lub -es do 3 os. L. poj.:


 • I do - ja robię
 • you do - ty robisz
 • she/he/it does - ona/on/to robi
 • we do - my robimy
 • you do - wy robicie
 • they do - oni/one robią

istnieją dwa wyjątki:

czasownik ‘to be' - być:

 • I am - ja jestem
 • you are - ty jesteś
 • she/he/it is - ona/on/to jest
 • we are - my jesteśmy
 • you are wy jesteście
 • they are - oni są

 

czasownik ‘to have' - mieć:


 • I have - ja mam
 • You have - ty masz
 • she/he/it  has - ona/on/to ma
 • we have - my mamy
 • you have - wy macie
 • they have - ona/on/to mają

 

Past Simple

 • I did, had - ja robiłem/robiłam, miałem, miałam
 • you did, had - ty  robiłeś/robiłaś, miałeś/miałaś
 • he/she/it did, had - on robił/ona robiła/ono robiło, miał, miała, miało
 • we did, had - my robiliśmy,/robiłyśm, mieliśmy/miałyśmy
 • you did, had - wy robiliście/robiłyście, mieliście/miałyście
 • they did, had - oni robili/one robiły, mieli/miały

 

  

‘to be' w czasie przeszłym:

past continuous


 • I was doing - ja robiłem/am
 • You were doing - ty robiłeś
 • she/he/it was doing - ona/on/to robił/a/o
 • we were doing - my robiliśmy
 • you were doing - wy robiliście
 • they were doing - oni/one robili

 

Po więcej przykładów patrz czasy gramatyczne