Imiesłowy

IMIESŁÓW WSPÓŁCZESNY (CZYNNY)

  • Aby utworzyć ten imiesłów w jez angielskim do czasownika dodajemy –ing, na polski tłumaczymy –ący, ca,-ąc. Używamy go, kiedy chcemy powiedzieć, że dwie czynności działy się równocześnie:

I ate supper, watching TV. - Zjadłam kolację, oglądając telewizje.

 

IMIESŁÓW UPRZEDNI

  • Tego imiesłowu używamy do mówienia o czynności która wydarzyła się przed inną. Tworzenie having + III forma czasownika (past participle), na jez polski tłumaczone jako –wszy, -łszy:

Having dressed, Karen left home. - Ubrawszy się, Karen wyszła z domu.

 

IMIESŁÓW BIERNY

  • czyli III forma czasownika (past participle) stosowany w stronie biernej, czasach perfect lub jako przymiotnik:

I have seen Tom twice this week. - Widziałam Toma dwa razy w tym tyg.

It was built in 1873. - To było zbudowane  w 1873.

Lost keys - zgubione klucze