Konstrukcja have sth done

Tej konstrukcja używa jeśli chcemy powiedzieć, że jakaś praca została wykonana dla kogoś przez kogoś innego:

HAVE (odmienione przez dowolny czas) + SOMETHING (rzecz, która została naprawiona) + DONE (czasownik w III formie).

Proszę porównać:

  • I fixed the roof. - Naprawiłem dach. (sam wykonałem pracę)
  • I had the roof fixed. Naprawiono mi dach/naprawili mi dach (lub każde inne tłumaczenie oddające znaczenie, że prace wykonał ktoś inny)

 

Powyżej użyto czasu Past Simple, ale have something done możemy użyć w każdym czasie, np.:

  • Present Perfect:

I have had the room painted recently. - Pomalowano mi pokój ostatnio.

  • Future Simple:

I will have the room painted next month. - Pomalują mi pokój w przyszłym miesiącu.

  • Present Simple:

I have the room painted every year. Malują mi pokój każdego roku.