"to do" w funkcji emfatycznej

tzn. że stawiamy do/does w zdaniu twierdzącym (normalnie tam nie występuje), aby wzmocnić znaczenie czasownika. Najlepiej użycie to do w funkcji emfatycznej obrazuje taka wymiana zdań między kochankami:

  • You don’t love me! - Nie kochasz mnie!
  • I do love you. - Ależ ja ciebie kocham. (normalnie powiemy ‘I love you’, ale tutaj chcemy wzmocnić, że naprawdę kochamy).

Tą konstrukcję stosujemy, kiedy coś proponujemy i chcemy być uprzejmi:

  • Please, do sit down! - Proszę spocząć.
  • Please, do try my cake. - Ależ proszę poczęstować się moim ciastem!