Tryb rozkazujący

tryb rozkazujący tworzymy po prostu pomijając podmiot:

  • Eat your dinner. - Jedz(cie) obiad.
  • Turn off TV. - Wyłacz(cie) TV.