Czasowniki wyrażające stany i czynności

Czasowniki wyrażające stany, czy też czasowniki statyczne zazwyczaj nie występują w czasach progresywnych (continuous). Możemy je podzielić na grupy:

  • czasowniki wyrażające uczucia i emocje

love, like, hate, want, suppose, prefer

  • czasowniki wyrażające stany intelektualne

know, realise, understand, think, seem, remember, believe

  • czasowniki określające postrzeganie zmysłowe

see, hear, smell, taste, feel

 

możliwe jest postawienie niektóre z tych czasowników w czasach progresywnych, jednakże zmienia się wtedy ich znaczenie:

 

  • SEE

Can you see that man? - widzisz tego mężczyznę? (czasownik określający postrzeganie zmysłowe)

I’m seeing Tina on Friday? - Widzę się z Tiną w piątek (tutaj występuje nie jako czasownik postrzegania, ale jako ‘widzieć się, spotykać’)

  • THINK

I think he’s nice. - Myślę, że jest miły. (czasownik określający stan intelektualny)

We’re thinking about buying a new car. - zastanawiamy się nad kupnem nowego samochodu.  (tutaj występuje w znaczeniu ‘zastanawiać się, rozważać’)

  • SMELL

This soup smells delicious. - ta zupa pachnie pysznie. (czasownik określający postrzeganie zmysłowe)

I’m smelling these fabulous  flowers. - Wącham te cudowne kwiaty.

  • TASTE

The dinner tastes good. - Obiad smakuje dobrze. (czasownik określający postrzeganie zmysłowe)

The cook is tasting the sauce to see if it needs more salt. - Kucharz smakuje sos, aby sprawdzić czy potrzebuje więcej soli.

  • FEEL

I feel it isn’t a good idea. - Wydaje mi się, że to niedobry pomysł.

(on the phone) Wait a moment, I'm feeling the keys. - Poczekaj, szukam kluczy. (feel występuję tu w znaczeniu szukać, wyczuwać