Czasowniki posiłkowe - auxiliary verb

Czasownik posiłkowy (operator) pomaga nam tworzyć pytania i przeczenia, po przez inwersję (zamianę miejsc) z podmiotem.

 

Czasowniki posiłkowe to be, do, have

W czasie  Present Continuous i Past Continuous operatorem jest czasownik ‘to be':

 

 

Pytanie tworzymy po przez inwersję (zamianę miejsc) z podmiotem.: Am I doing? Are you doing?  Was she doing? Were they doing? Etc.

 

Przeczenia po przez dodanie not do czasownika posiłkowego: I am not doing, we are not doing. She was not doing. They were not doing. Etc.

‘to be’ + bezokolicznik możemy również używać w znaczeniu, że coś ma/miało być zrobione:

 • I am to finish the course in May. à Mam skończyć kurs w maju.
 • She was to come at Christmas. à Miała przyjechać w Święta.

 

Operatorem dla czasu Present Simple i Past Simple jest czasownik do (does), za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia:

 

Present Simple

1, 2 os l.p. I 1, 2, 3 os. l.mn. – DO

3 os l.p. – DOES

 • Do you like cats? – Lubisz koty?
 • No, I do not (don’t) like cats. – Nie, nie lubię kotów.

 

 • Does she drink coffe? – Czy ona pije kawę?
 • No, she does not (doesn’t) drink coffe. – Nie, ona nie pije kawy.

 

Past Simple dla 1,2,3 os. w liczbie pojedynczej i mnogiej - DID

 • Did you write this letter? – Czy ty napisałeś/napisałaś ten list?
 • No, I did not write this letter. – Nie, nie napisałam/napisałem tego listu.

 • Did they go to the ciemna? – Czy oni poszli do kina?
 • They did not go to the ciemna.  – Oni nie poszli do kina.

 

 • Czasownikiem posiłkowym dla czasu Present Perfect i Past Perfect jest czasownik have

 

Present Perfect

1, 2 os. l.p i 1,2,3 os. l.mn - HAVE

3 os. l.mn – HAS

 

 • You have lived in Warsaw since 1986. – Mieszkałeś/mieszkałaś w Warszawie od 1986 roku.
 • Have you lived in Warsaw since 1986? – Czy ty mieszkałeś/mieszkałaś w Warszawie od 1986 roku?
 • You have not (havn’t lived) in Warsaw since 1986. – Ty nie mieszkałaś/mieszkałeś w Warszawie od 1986 roku.

 

 • He has painted living room. – On pomalował salon.
 • Has he painted living room? – Czy on pomalował salon?
 • He has not (hasn’t) paintes living room. – On nie pomalował salonu?

 

Past Perfect

1,2, 3 os. l.p i 1,2,3 os. l.mn. HAD

 • I had done this exercise, before you did. – Zrobiłam/zrobiłem to ćwiczenie, zanim ty zrobiłeś/zrobiłaś.
 • Had I done this exercise, before you did? – Czy zrobiłam/zrobiłem to ćwiczenie, zanim ty zrobiłeś/zrobiłaś?
 • I had not done this exercise before you did. – Nie zrobiłam/zrobiłem tego ćwiczenia, zanim ty zrobiłeś/zrobiłaś.

 

 • They had gone home, before she arrived. – Oni przyszli/one przyszły do domu, zanim ona przyjechała.
 • Had they gone home, before she arrived? – Czy oni przyszli/one przyszły do domu, zanim ona przyjechała?
 • They had not (had not) gone home, before she arrived. - Oni nie przyszli/one nie przyszły do domu, zanim ona przyjechała.