Konstrukcje gerudialne i bezokolicznik

1. Po pewnych czasownikach czasownikach stawiamy bezokolicznik:

 

arrange -  to zorganizować

Agree to - zgodzić się

decide to - decydować

Care to - mieć ochotę

Expect to - spodziewać się

Fail to - nie udać się, oblać

Hope to -mieć nadzieję

Manage to – zdołać

Mean to - znaczyć

Prepare to - przygotować

Promise to - obiecać

Refuse to - odmówić

Seem to - Wydawać się

Want to - chcieć

 

 • Would you care to join us for drink? à Masz ochotę dołączyć do nas na drinka?
 • We’re arranged to meet on Saturday. à Zorganizowaliśmy spotkanie na sobotę.

 

2. Z kolei po innych czasownikach postawimy  czasownik z końcówką -ing (geround):

Avoid - unikać

Can’t help - nie móc poradzić

Can’t stand - nie móc wytrzymać

Don’t mind - nie mieć nic przeciwko

Enjoy - cieszyć się, lubić

Fancy - mieć ochotę

Feel like - mieć ochotę

Finish - kończyć

Hate - nienawidzić

Imagine - wyobrażać

Like – lubić

Love – kochać, uwielbiać

Practise - ćwiczyć

Suggest - sugerować

 •  I suggest going to that new restaurant.  - sugeruję, abyśmy poszli do tej nowej restauracji.
 • She practises playing the violin every day. -  Ona ćwiczy grę na skrzypcach codziennie.

3. Po czasownikach start (zacząć), continue (kontynuować) i begin (rozpocząć) można postawić jedną lub drugą konstrukcję.

 

4. Konstrukcja stawiana po poniższych czasownikach zależy od tego czy po czasowniku występuje dopełnienie:

Advice sth to do/doing - radzić

Altowe sth to do/doing - zezwalać

Encourage sth to do/doing - zachęcać

Forbid sth to do/doing - zakazywać

Permit sth to do/doing - pozwalać

Recommended sth to do/doing - polecać

 • I don’t allow smoking in my flat. à Nie pozwalam palić w moim mieszkaniu.
 • I don’t allow guests to smoke in my flat. à Nie pozwalam palić gościom w moim mieszkaniu.
5. Niektóre czasowniki przyjmując jedna lub drugą konstrukcję, zmieniają swoje znaczenie:
 • Stop to do – zatrzymać się, aby coś zrobić

I stopped to talk to a neighbours for a while. - Zatrzymała się, aby porozmawiać przez chwilę z sąsiadką.

 • Stop doing - przestać cos robić

I stopped smoking ages ago. Przestałem palić wieki temu.

 • Forget to do – zapomnieć cos zrobic

She sometimes forgets to switch off the lights. - Czasem ona zapomina wyłączyć światła

 • Forget doing – zapomnieć, że się coś robiło

I’ll never forget meeting her for the first time. - Nigdy nie zapomnę pierwszego spotkania z nią.

 • Remember to do – pamiętać coś zrobić

Remember to buy bread on your way home. - Pamiętaj kupić chleb po drodze do domu.

 • Remember doing – pamiętać o zrobieniu czegoś

Do you remember her coming back? -  Pamietasz jak wróciła?