Inne organy wymiaru sprawiedliwości

dział: Ustrój

Prokuratura została powołana do strzeżenia praworządności w Polsce. Do jej zadań należy kontrola oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Prokuratorzy nadzorują postępowania przygotowawcze w sprawach karnych, są także oskarżycielami publicznymi przed sądem, mają prawo do wytaczania powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz wykonują nadzór nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu.

 

W Polsce Prokuratura działa na mocy ustawy z 1985 r. Od 1990 r. minister sprawiedliwości pełni funkcję Prokuratora Generalnego, sprawując nadzór nad wszystkimi jej pionami – cywilnym i wojskowym. Do jego zadań należy wydawanie zarządzeń oraz kierowanie jej pracami. Zastępują go Prokurator Krajowy oraz Naczelny Prokurator Wojskowy. Struktura Prokuratury jest identyczna ze strukturą sądów. Stanowią ją:

  • Prokurator Generalny
  • Prokuratorzy powszechnych oraz wojskowych jednostek organizacyjnych
  • prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej.