Krajowa Rada Sądownictwa

dział: Ustrój

Krajowa Rada Sądownictwa została utworzona w 1989 r. Do jej zadań należy strzeżenie niezależności sadów i niezawisłości sędziów w Polsce. Tworzą ją:

  • I Prezes Sądu Najwyższego
  • Minister Sprawiedliwości
  • Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Osoba powołana przez prezydenta
  • 15 osób wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych
  • 4 osoby wybrane przez Sejm spośród posłów
  • 2 osoby wybrane przez Senat spośród senatorów
Z tego grona KRS wybiera swojego przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących