Rzecznik Interesu Publicznego

dział: Ustrój

Rzecznik Interesu Publicznego jest stroną, której zadaniem jest reprezentowanie publicznego interesu przed Sądem Lustracyjnym. Powołuje go I Prezes Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Rzecznik, a także jego dwaj zastępcy mają swobodny dostęp do archiwalnych materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, wytworzonych do maja 1990 r.

Do zadań Rzecznika należy:

  • orzekanie o zgodności z prawdą oświadczeń o pracy lub współpracy ze służbami bezpieczeństwa
  • zbieranie informacji do oceny oświadczeń lustracyjnych, pod względem prawdziwości
  • prawo do składania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.