Władza wykonawcza

dział: Ustrój

Prezydent jest wyłaniany w drodze wyborów równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych. Wybrany tą drogą kandydat posiada mandat od społeczeństwa do sprawowania władzy, jednak nie można go uznać za jego reprezentanta.

 

Pierwszy raz stanowisko prezydenta pojawiło się w II Rzeczypospolitej. W 1922 r. na to stanowisko został wybrany Gabriel Narutowicz. Nim zdążył objąć urząd, zginął tragicznie. Kolejnym prezydentem Polski był Stanisław Wojciechowski, a po nim urząd ten objął Ignacy Mościcki.

 

Stanowisko prezydenta istniało jeszcze po II wojnie światowej. Dopiero konstytucja PRL-u z 1952 r. zniosła go. Ostatnim prezydentem w tym okresie był Bolesław Bierut. Później rolę prezydenta w państwie przejęła Rada Państwa. Był to organ kolegialny, który posiadał kompetencje władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

Stanowisko prezydenta zostało przywrócone w 1989 r. Pierwszym prezydentem III RP był gen. Wojciech Jaruzelski, później urząd ten sprawowali Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski (dwie kadencje), Lech Kaczyński (tragicznie zmarły 10 kwietnia 2010r) oraz Bronisław Komorowski (obecnie). Należy także pamiętać, że podczas II wojny oraz za czasów Polski Ludowej, funkcjonował urząd prezydenta na obczyźnie. Ostatnim prezydentem polskim na obczyźnie był Ryszard Kaczorowski.