Kontrasygnata

dział: Ustrój

Kontrasygnata jest wymogiem złożenia podpisu przez prezesa Rady Ministrów na urzędowym akcie prezydenta, wcześniej przez niego podpisanego. Bez takiej kontrasygnaty dany dokument nie jest ważny. Obowiązek kontrasygnaty obejmuje kompetencje prezydenta  z zakresu sprawowania polityki zagranicznej oraz obronnej, łącznie z wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych. Premier ma prawo do odmowy złożenia podpisu, jeśli nie zgadza się z polityką prowadzoną przez prezydenta. Te akty prawne, które nie wymagają kontrasygnaty premiera, należą do tzw. prerogatyw prezydenta. O prerogatywach prezydenckich mówi art. 144 pkt 3 Konstytucji. Do najważniejszych należą:

  • zarządzanie wyborów parlamentarnych
  • zwoływanie pierwszego posiedzenia Sejmu
  • skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w konstytucji
  • prawo inicjatywy ustawodawczej
  • zarządzanie ogólnokrajowego referendum itd.