System polityczy Holandii

dział: Polityka

Holandia jest monarchią konstytucyjną. Władzę monarszą pełni obecnie królowa Beatrix. Posiada ona prawo do powoływania premiera. Wygłasza także orędzie coroczne, w którym przestawia założenia polityki realizowanej przez rząd. Kierowaniem polityką zagraniczną i wewnętrzną zajmuje się rząd na czele z premierem. Obecnie ten urząd pełni Jan Peter Balkenende. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament składający się z izby niższej – Stanów Generalnych oraz z izby wyższej – Senatu. Ta ostatni izba pełni głównie funkcje reprezentacyjną.