System polityczny Belgii

dział: Polityka
Belgia jest monarchią konstytucyjną i państwem federacyjnym. Głową państwa jest król Albert II. On wskazuje kandydata na urząd premiera. Ma także prawo rozwiązania rządu. Posiada inicjatywę ustawodawczą, jego akty prawne wymagają kontrasygnaty właściwego ministra, ogłasza stan wojny, jest głównym dowódcą armii. Władzę wykonawczą pełni również rząd na czele z premierem (obecnie Guy Verhofstadt). Jest on odpowiedzialny przed królem i parlamentem. Parlament belgijski liczy dwie izby: Izba Reprezentantów i Senat. W pierwszej zasiada 150 deputowanych, w Senacie natomiast 71 senatorów częściowo wybieranych w wyborach ogólnych, jak i desygnowanych przez rady prowincjonalne.