System polityczny Stanów Zjednoczonych

dział: Polityka

Stany Zjednoczone są państwem federacyjnym o ustroju prezydenckim. Na czele państwa stoi prezydent, który łączy stanowisko głowy państwa oraz szefa rządu, bowiem w systemie prezydenckim nie występuje stanowisko premiera. W skład gabinetu kierowanego przez prezydenta wchodzi 11 sekretarzy. Prezydent ma prawo do wydawania własnych aktów prawnych (rozporządzeń, zarządzeń, dyrektyw i wojskowych rozkazów). To on zawiera umowy międzynarodowe (za zgodą Senatu). Jest głównodowodzącym sił zbrojnych. Ponosi odpowiedzialność prawną i może być usunięty z zajmowanego stanowiska w drodze procedury impeachmentu. Prezydent USA jest wybierany na 4 lata, wybory mając charakter pośredni, a w głosowaniu biorą udział elektorzy, wybierani wcześniej przez wyborców. Kongres USA składa się z dwóch izb: Izby Reprezentantów i Senatu. W Izbie Reprezentantów zasiada 435 kongresmenów, którzy są wybierani na dwuletnią kadencję. Senat liczy 100 senatorów, którzy są reprezentantami poszczególnych stanów. Kadencja tej izby trwa 6 lat, ale do dwa lata jest zmieniana 1/3 jej składu. Kongres posiada władzę ustawodawczą.

Systemy polityczne wybranych krajów