System polityczny Irlandii

dział: Polityka

W Irlandii panuje demokracja parlamentarna. Władza wykonawcza należy do prezydenta, wybieranego na 7-letnią kadencję w głosowaniu powszechnym, uprawnionych do tego obywateli. Obecnie urząd prezydenta sprawuje Mary McAleese. Prezydent mianuje premiera na wniosek niższej izby parlamentu. Jest także reprezentantem narodu i państwa w kontaktach międzynarodowych, a także strażnikiem konstytucji. Drugim organem władzy wykonawczej jest rząd i premier (obecnie Bertie Ahern). Parlament irlandzki jest dwuizbowy i składa się z: izby niższej (Dáil Éireann) wyłanianej w wyborach bezpośrednich i składającej się z 166 posłów oraz z izby wyższej (Seanad Éireann), liczącej 60 członków. Ta ostatnia izba parlamentu pełni rolę doradczą w stosunku do działań podejmowanych przez niższą izbę.