Prawo karne

dział: Prawo

Prawo karne określa:

 • nakazy i zakazy postępowania,
 • czyny będące przestępstwem,
 • zakres odpowiedzialności oraz sankcje w razie przekroczenia przepisów,
 • sposób wykonania kary.

 

Prawo karne dzieli się na:

 • materialne (określa rodzaje przestępstw oraz grożące za to kary)
 • formalne lub procesowe (reguluje prawa i obowiązki stron procesowych)
 • wykonawcze (określa zasady wykonywania kar i innych rozstrzygnięć)
 • skarbowe
 • wojskowe
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • wykroczeń

 

Źródłem prawa karnego w Polsce jest Kodeks karny z 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami.