Prawo kościelne, prawo zwyczajowe

dział: Prawo

Prawo Kościelne

Prawo Kościelne dotyczy wyznawców kościoła lub związków wyznaniowych. W Kościele łacińskim stanowi zbiór praw wydanych przez papieży i sobory (Codex Iuris Kanonik”) określa się jako prawo kanoniczne.

 

Reguluje ono:

  • funkcjonowanie i strukturę organów kościelnych
  • ustrój Kościoła np. podziału administracyjnego
  • organizację życia wewnętrznego
  • kult
  • zadania Kościoła i zakonów np. ustalenie obchodów i dat świąt, sakramenty
  • majątek np. szkoły, ziemia itp.
  • sankcje kościelne

Tworzy go również prawo diecezjalne i prowincji zakonnych. Obecnie obowiązuje kodeks prawa kanonicznego od 1983 roku.

 

Prawo zwyczajowe

Prawo zwyczajowe jest przekazywane ustnie, niesformalizowane, występuje jako wytwór społeczny i zwyczajowy.