Podział przestępstw

dział: Prawo

Przestępstwo to czyn dokonany przez osobę, niebezpieczny i zabroniony prawnie. Może przyjąć formę: sprawstwa, podżegania, pomocnictwa, usiłowania lub przygotowania przestępstwa.

 

Przestępstwa dzielą się:

 

Ze względu na wysokość kary:

  • Zbrodnie – zagrożone karą pozbawienia wolności nie mniej niż 3 lata. Często są to przestępstwa popełniane świadomie.
  • Występki – zagrożone kara ograniczenia lub pozbawienia wolności (dłużej niż jeden miesiąc), grzywną. Tego rodzaju przestępstwa mogą być lekkie, ciężkie, umyślne i nieumyślne.

 

Ze względu na sposób ścigania przestępcy:

  • Ściganie z urzędu – niezależnie od woli pokrzywdzonego podejmują działanie odpowiednie organy państwowe.
  • Ściganie na wniosek – o podjęcie działań ubiega się osoba pokrzywdzona.

 

Ze względu na rodzaj winy:

  • umyślne – przestępca działa świadomie przeciw prawu,
  • nieumyślne – popełnione są w wyniku lekkomyślności.