Formy organizacji społeczeństwa

Jedną z pierwszych formy organizacji społeczeństw był społeczeństwo pierwotne, które rozwijało się jeszcze przed powstaniem państwa. Źródła archeologiczne jakie pozostały do analizy tej formy organizacji są skąpe, jedynie możemy się domyślać, że władza była skupiona w ręku dorosłego mężczyzny, prawdopodobnie myśliwego. Wiemy również, że do rewolucji neolitycznej, tj. ok.8 tysiąclecia p.n.e społeczeństwa prowadziły koczowniczy tryb życia, przenosiły się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pożywienia. Najczęstszym zajęciem było zbieractwo, rybołówstwo, myślistwo i łowiectwo. Przejście do osiadłego trybu życia pozwoliło na zajęcie się hodowlą i uprawą roli. W społeczeństwie pierwotnym podstawą były małe grupy plemienne, oparte na więzach rodzinnych. Kultura tych społeczeństw, które jeszcze nie wykształciły pisma, przekazywana była ustnie