Społeczeństwo niewolnicze

W państwach niewolniczych np. starożytna Mezopotamia, czy Rzym wykształcił się typ społeczeństwa niewolniczego. Niewolników pozyskiwano z trzech źródeł: niewola za długi, handel lub wojny. Społeczeństwo było podzielone na kapłanów, urzędników, chłopów, niewolników i ich właścicieli. Niewolnicy byli pozbawieni wszelkich praw. Źródłem ich utrzymania była ciężka praca, bardzo słabo wynagradzana. Pracowali w rolnictwie i rzemiośle oraz jako służba domowa. Kres społeczeństwa niewolniczego związany była z upadkiem Rzymu oraz rozwojem chrześcijaństwa, które zmieniło podziały społeczne.