Społeczeństwo socjalistyczne

Szczególne zmiany polityczne po 1945 roku spowodowały rozwój społeczeństwa typu socjalistycznego. Zmianie uległa struktura klasowa, pojawiło się określenie "klasy pracującej" lub "ludu pracującego miast i wsi" do której teoretycznie należała władza. Faktycznie ster rządów przejęła elita partyjna. Wszystkie warstwy i grypy były podporządkowane jednej ideologii narzuconej przez partię dominującą. W społeczeństwie socjalistycznym obserwujemy migrację z wsi do miasta w celu poszukiwania pracy, likwidację analfabetyzmu, oraz szeroki dostęp do kultury masowej. Wszelkie oddolne inicjatywy jednostek były ostro zwalczane i nie tolerowane, upowszechniła się unifikacja w sposobie myślenia, a nawet w modzie.