Formy współczesne

Społeczeństwo industrialne (przemysłowe) – rozwinęło się na przełomie XIX i XX w na terenie Europy Zachodniej i USA, stanowi fazę rozwoju społeczeństwa kapitalistycznego.

Za początek takiego społeczeństwa uznaje się stan, kiedy to 60 % obywateli jest zatrudnionych poza rolnictwem, np. banki, handel, służba zdrowia, nauka, przemysł.

Formy organizacji społeczeństwa