Społeczeństwo poindustrialne

Społeczeństwo poindustrialne (przemysłowe) - twórcami pojęcia byli Alain Touraine i Daniel Bell. Określenie to oznacza istnienie społeczeństwa wysoko rozwiniętego ekonomicznie, co wiąże się ze zmianami w technologii produkcji. Na szerszą skalę wkracza komputeryzacja i robotyzacja, dlatego też większość ludzi zatrudniona jest w takich działach jak handel, usługi, ubezpieczenia. Większość społeczeństwa omawianego typu zamieszkuje duże aglomeracje miejskie. Rozwija się kultura masowa, dominującą rolę odgrywają massmedia. Omawiany typ społeczeństwa rozwinął się w Europie Zachodniej i USA po II wojnie światowej.

Formy organizacji społeczeństwa