Inne formy

Wśród współczesnych form społecznych możemy również wyróżnić społeczeństwa otwarte, zamknięte oraz konsumpcyjne.

 

Według Karla Poppera (austryjackiego filozofa), twórcy koncepcji o społeczeństwie otwartym mówimy wówczas gdy dominują w społeczeństwie zasady wolności i odpowiedzialności jednostki, jest dużym zakresem swobód politycznych, powszechna sprawiedliwość i poszanowanie praw. Panuje pluralizm myśli, idei i tolerancja.

 

Przeciwnością społeczeństwa otwartego jest społeczeństwo zamknięte, w którym panują sztywne normy i ograniczenie wyborów dokonywanych przez jednostkę.

 

Można przyjąć, że społeczeństwo konsumpcyjne to społeczeństwo nowoczesne, w którym nadrzędnym celem jest  zwiększenie się jakości życia względem czasów dawniejszych, poprzez konsumpcję, a inne aspekty życia, takie jak moralność, polityka, obyczaje, podporządkowują się jej.

 

Formy organizacji społeczeństwa