Wybór przywódcy i sposoby kierowania

Sposoby wybierania przywódcy:

 

Oddolne - szczególnie w grupach nieformalnych kiedy przywódcą zostaje osoba ciesząca się największym autorytetem, pochodzi z wyboru nieformalnego.

 

Odgórne - kiedy zostaje wskazany, wybrany przez grupę, nie zawsze cieszący się najwyższym autorytetem.


Sposoby kierowania:

 

Autokratyczne - przywódca sam decyduje o grupie. Istnieje podział na rządzonych i rządzących.

 

Demokratyczne - przywódca liczy się z głosami członków grupy, jest pierwszym pomiędzy równymi, członkowie są samodzielni.

 

Liberalne - przywódca nie ingeruje w pracę grupy, może jedynie sugerować. Członkowie są całkowicie swobodni w podejmowaniu decyzji.